กิจกรรม QCC Award  ครั้งที่ 4

กิจกรรม QCC Award ครั้งที่ 4

วันที่ 7 กันยายน 2555 บริษัทได้ร่วมแข่งกิจกรรม QCC Award  ครั้งที่ 4 จัดที่หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลคือรางวัลประเภททั่วไป และรางวัลบริษัท บริหารQCCดีเด่น